bausti


bausti
baũsti vksm. Baũsti už núodėmes.

.

Look at other dictionaries:

  • bausti — baũsti, baũdžia, baũdė tr., intr. 1. SD87 skirti ar vykdyti bausmę: Nusikaltėliai baudžiami pagal įstatymus rš. Motina tą vaiką, kaipo vienatinį, be galo mylėjo, niekuomet jo nebarė nei baudė M.Valanč. Būrą baudžiava baũdžia K.Donel. Tėvai ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baustinis — baustìnis, ė adj. (2) BŽ162 baustasis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Слаповский, Алексей Иванович — Алексей Слаповский Дата рождения: 29 июля 1957(1957 07 29) (55 лет) …   Википедия

  • Слаповский — Слаповский, Алексей Иванович Алексей Слаповский Имя при рождении: Алексей Иванович Слаповский Дата рождения: 29 июля 1957 …   Википедия

  • Монофтонгизация дифтонгов в праславянском языке — Монофтонгизация дифтонгов  праславянское фонетическое изменение, возможно, вызванное тенденцией к возрастающей звучности и заключающееся в переходе дифтонгов [eɪ̯] в [i], [oɪ̯] в [ě] и, вероятно, [i], [oṷ] и [eṷ] в [u] в положении перед… …   Википедия

  • baudžiamasis nusižengimas — baudžiamàsis nusižengi̇̀mas Baũsti už týčinius baudžiamúosius nusižengimùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • begalvis — begal̃vis2, begal̃vė2 dkt. Begalviùs, kuriẽ važinėja išgėrę, rei̇̃kia baũsti daũg griežčiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • begalvė — begal̃vis2, begal̃vė2 dkt. Begalviùs, kuriẽ važinėja išgėrę, rei̇̃kia baũsti daũg griežčiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • darkymas — dar̃kymas dkt. Reikėtų baũsti už gimtõsios kalbõs dar̃kymą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išplėšimas — išplėši̇̀mas dkt. Už bibliotèkos knỹgų lãpų išplėši̇̀mą rei̇̃kia baũsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas